Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od 04.12.2022 ulega zmianie cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,60 zł/m³ na 15,95 zł/m³

Ponadto informujemy, iż na podstawie Uchwały nr LXV/849/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2022 r. od 01.10.2022 ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 24,50 zł/osobę/m-c na 30,00 zł/osobę/m-c.